Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
©Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.


3 december 2005 - 22 juni 2007; 25.500 bezoekers
N.V.R.C.
Nationale Vlaamse Reuzen Club
Opgericht 1 Maart 1975
De Nationale Vlaamse Reuzen Club (N.V.R.C.) is een speciaalclub met als doel het verbeteren en in stand houden van de Vlaamse Reus. De club telt momenteel ± 300 leden. De Vlaamse Reus behoort tot de grote rassen en komt van oorsprong uit België.
In Nederland is dit ras erkend op 20 oktober 1907 en in de N.K.B. standaard opgenomen.De Vlaamse Reus is erkend in de kleurslagen: Haaskleur, Konijngrijs, IJzergrauw, Blauwgrijs, Blauwgrauw, Blauw, Zwart, Geel en Wit en Chinchilla
Het lichaam van de Vlaamse Reus moet lang en breed zijn met goedgevulde schouders en een soepel afgeronde achterhand. Het beenwerk mag niet te lang of te dun zijn, en het dier moet zich goed willen stellen. De pels moet van normale lengte zijn met veel onderwol en mag niet te lang of te wollig zijn. De ram moet een flink ontwikkelde kop hebben met een brede, gebogen schedel en volle wangen. De voedster heeft een wat smallere kop maar mag niet te smal of te lang zijn. Het ideale gewicht is ± 7,5 kilo, iets wat bereikt dient te worden met een lange en brede bouw van het dier, en niet met vetzucht.

Wat doet de N.V.R.C.?
* Ze geeft 2x per jaar een clubblad uit.
* Ze geeft een ledenlijst uit.
* Ze organiseert jaarlijks een fokkersdag waar ± 300 vlaamse reuzen
  worden ingestuurd. Deze worden door clubkeurmeesters gekeurd.
* Tevens kunt U hier contacten en ervaringen uit wisselen met andere
  fokkers van Vlaamse Reuzen.
* Op deze dag is er ook een jaarvergadering waar naar uw mening en
  ideeën wordt geluisterd.
* Ze looft ereprijzen uit op alle Nationale-, Open-, Provinciale- en
  Openverenigings tentoonstellingen, voor een overzicht welke prijzen  
  er te winnen zijn zie ereprijzen of de F.K. almanak.
*  De NVRC is aangesloten bij de KLN; Kleindierliefhebbers Nederland

Voor de laatste actualiteiten, over de vlaamse reus of de kleindierensport kunt u terecht op onze site; NIEUWS

Een lijst van fokkers, welke zijn aangesloten bij de club, kunt u ook terug vinden op onze site FOKKERSLIJST
Clubshow            Fokkersdag       Ereprijzen
gratis teller Statistieken