Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
©Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Huisvesting:

Ook onze Vlaamse reus stelt, wil men met de fokkerij succes hebben zijn minimum eisen en heeft recht op ruimte, licht en verse lucht. Het konijn is van nature een zeer beweeglijk dier, het moet ter bevordering van een goede bloedsomloop, spier- en beenvorming (allemaal voorwaarden voor een goede ontwikkeling) over voldoende ruimte beschikken. Als materiaal voor de hokkenbouw is hout het meest geschikt. Bouwt U een buitenstal dan altijd het front naar het zuid oosten richten zodat wind en regen niet in de hokken slaan. Zorg eventueel voor een kleine overkapping, zodat niet alleen de hokken droog blijven maar dat u zelf bij regenachtig weer ook droog kunt staan bij het verzorgen van uw dieren. De plaats van de hokken moeten voldoende schaduw bieden op zonnige dagen. Het bouwmateriaal/de buitenkant van de hokken moeten wind en waterdicht zijn. Het is ook van belang om de hokken niet op de tocht te plaatsen.
Erg belangrijk is het dat de hokken iets van de grond afstaan zodat de kou niet omhoog kan trekken. Dit is een MUST!
Als minimale afmetingen voor een hok voor een vlaam kun je een maat van 120x80x60 cm (BxDxH) aanhouden. Algemeen gezegd een vlaam moet naar alle kanten languit kunnen liggen en dan liefst ook nog ruimte overhouden. Kan hij zich niet languit strekken dan is het hok simpelweg te klein.

Bouwt U de hokken in een schuur zorg dan voor voldoende ventilatie (verse lucht) en dat er voldoende daglicht in de schuur komt. Plaats niet te veel dieren op de vierkante meter. Waak ervoor dat het zowel bij binnen- als buitenhokken niet tocht en dat het felle zonlicht niet in de hokken kan binnen dringen. Zorg er ook voor dat wanneer U etagebouw toepast dat de bovenste hokken aan de bovenkant goed geïsoleerd zijn, dit geldt ook voor het dak van een schuur wanneer de hokken dus inpandig geplaatst zijn (dit om in de zomer de hitte zoveel mogelijk te weren), onze vlaam kan nu eenmaal slecht tegen de hitte.
Let hier vooral de zomerdag op want anders kan het zijn dat hij binnen een uur het “loodje” legt omdat hij oververhit raakt omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.Let hier vooral de zomerdag op want anders kan het zijn dat hij binnen een uur het “loodje” legt omdat hij oververhit raakt omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.Bodembedekking:
Als bodembedekking zijn er verschillende mogelijkheden; stro, zaagsel, hennepvezel, etc. De keuze is afhankelijk van verschillende factoren en natuurlijk wat de voorkeur geniet van de fokker zelf. Belangrijk is dat de ondergrond/ de bodem van het hok een ruwe vloer heeft. Zo kan uitglijden door bijv. urine op een gladde vloer worden voorkomen. Maar met deze maatregel kunnen vooral kale hakken worden voorkomen. Over het algemeen wordt er als bodembedekking gekozen voor stro. Evt. in de urine/poephoek voorzien van een onderlaag van zaagsel. Hennepvezel e.d. is vooral geschikt voor bijv. witte vlaamse reuzen. Dit materiaal neemt de urine zeer goed en snel op. Hierdoor wordt de gele aanslag op buik en poten voorkomen.

Verzendkisten:
Een verzendkist mag niet te groot maar ook vooral niet te klein zijn, het laatste om benauwdheid te voorkomen (minimale maten 60 x 30 x 25 cm (L x H x B). Een vlaam moet languit kunnen liggen maar dan niet te veel ruimte “over” hebben aan de zijkanten. Is dit wel het geval dan is er tijdens het vervoer kans dat de inhoud inclusief vlaamse reus gaat schuiven en in het ergste geval gaat draaien, waardoor er ernstig letstel (bijv. een gebroken rug) veroorzaakt kan worden.
Natuurlijk moet de kist voorzien zijn van voldoende ventilatiegaten of een met gaas of ander luchtdoorlatend materiaal afgeschermde zijde (slecht aan een zijde om tocht te voorkomen!!), deze ventilatie dient tevens “gewaarborgd” te worden door b.v. enkele “latjes” zodat tijdens transport/centraalvervoer wanneer de kisten gestapeld/tegenelkaar aangezet worden de ventilatieopeningen niet geblokkeerd/afgesloten kunnen worden).
Maak eendelige vervoerskisten want een vlaam inclusief kist weegt toch al gauw 12kg, maakt U b.v. 2-delige kisten (om 3 of meerdelige kisten maar even helemaal buiten beschouwing te laten) dan is dit toch wel een hele belasting voor Uzelf of de vervoerder wanneer ze “getild” moeten worden. Meestal zit de opening/klep aan de bovenkant, maak aan de bovenkant op het deksel “verzonken” een handgreep (in de handel en op tentoonstellingen verkrijgbaar) zodat de bovenkant vlak is. Voordeel is dat wanneer de kisten gestapeld worden ze vlak en stabiel staan. Tevens kunt U in elke hand nu een kist pakken en er zodanig 2 vervoeren. Ga voor dat U verzendkisten of hokken maakt/koopt eerst eens te raden bij een ervaren fokker dit voorkomt onnodige kosten en teleurstelling achteraf.
Aanschaf       Voeding        Huisvesting       Vachtverzorging
Stal met eigen gebouwde hokken, de hokken zijn achterin voorzien van een rooster met daaronder een lade met bakken voor de opvang van de urine.