Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
© Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club 2009
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Foto's;

- jubileumshow 35jaar NVRC

- fokkersdag 2010

In verband met het volle web-foto album zijn er diverse pdf-pagina's te downloaden met per gebeurtenis de foto's, om het oude album
te bekijken, kunt u op onderstaande link klikken.

Online webfoto-album