Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
©Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Contact:
Mocht u graag meer informatie willen over het ras de vlaamse reus of vragen hebben betreffende dit ras of de daarbij horende zaken, aarzel niet en neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie over de vlaamse reus/ de N.V.R.C., of als U zich wilt aanmelden als lid kunt U contact opnemen met onze contactpersoon:

Mw. A. Schothorst
Boslaan 129
3904 KG Veenendaal
Tel; 0318-769176 (na 18.00uur)

Afmeldingen Lidmaatschap uitsluitend schriftelijk naar bovenstaand adres.

Indien u liever via e-mail contact met ons op wilt nemen kan dat via dit email-adres:nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com

Bestuur van de Nationale Vlaamse Reuzen Club:

Voorzitter:
Reijer Schothorst,  Maanderdijk 20, 6718 NG Ede
Tel: 0318-692374

Secretaris:
Annita Schothorst,
Boslaan 129, 3904 KG Veenendaal
Tel: 0318-769176

Penningmeester:
E.J. Kin,
Koningin Julianastraat 79, 7951 BK Staphorst
Tel: 06-22437297

Notulist/ Bestuurslid:
Géa Spijkerman, Oosterboerweg 14, 7943 KG Meppel
Tel: 0522-254692

Bestuurslid:
Bouwe Langendoen, Wilhelminastraat 34, 7161 DD Neede
Tel: 0545-750762
Erevoorzitter: J. Westendorp
Erelid:  R. Schothorst   en J.D. van Keulen

Lidmaatschap: per jaar € 11,00 bij automatische machtiging € 1,- korting  
Rabonbanknummer:     no.  1288.17.151
IBAN: NL90 RABO 0128 8171 51
BIC: RABONL2U  


Redactie Internetsite & Clubblad:
Annita Schothorst
Boslaan 129
3904 KG Veenendaal

Email: nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com
Bestuur         Clubshow            Fokkersdag            Ereprijzen