Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
©Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
© Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club 2007
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Informatiebrieven over oa voeding, huisvesting etc. worden alleen op aanvraag verstrekt. U kunt hiervoor een een mail zenden naar;
nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com ovv de informatie die u wenst te krijgen.

U kunt u lidmaatschap ook aanmelden op onderstaand emailadres.

Graag o.v.v. aanmelding lidmaatschap en de volgende gegevens;

- naam,
- adres,
- postcode en plaats,
- telefoonnummer,
- emailadres,

graag zouden wij ook van u willen weten of u een liefhebber bent of fokker. In het laatste geval zouden wij ook graag de door u gefokte kleurslag willen.