Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
©Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
© Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club 2011
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Clubshow:

De 1e clubshow van de Vlaamse Reuzen Club wordt  dit tentoonstellingsseizoen
2016-2017 georganiseerd als een eendaagse clubshow in Veenendaal.
Gehouden op 3 december 2016.

Inschrijven is mogelijk tot 17 novemeber a,s.

Vraagprogramma

Inschrijfformulier

Bestuur         Clubshow            Fokkersdag            Ereprijzen