Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de Nationale Vlaamse Reuzen Club
© Copyright Nationale Vlaamse Reuzen Club 2009
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster of het bestuur van de N.V.R.C.
Fokkersdag zaterdag 17 September 2016:

Op zaterdag 17 september wordt de eerste fokkersdag van de Nationale vlaamse reuzen club in de Setterhouse hal te Veenendaal gehouden.

Catalogus fokkersdag 2016

Ereprijslijst fokkersdag 2016
foto's kunt u binnenkort vinden op onze facebookpagina; www.facebook.com/vlaamsereuzenclub